Follow by Email

Tuesday, December 6, 2016

DEPENSA SA KULAM

                                    depensa sa kulam


marahil maraming pilipino ang nakakakaranas nito,na sakit na di alam kung ano lunas share ko po sa inyo kung paano po ninyo  maidedepensa sarili nyo sa oras na kinukulam kyo, look mo daliri mo sa hinliliit kung pantay po ito...
isa po ito sa mga taong nakaranas nito,kadalasan po may makati sa katawan,balisa,iba kilos,bugnutin,
wal sa sarili minsan nagsasalita mag isa,minsan ma emosyon,at naging iba pag uugali..


pamamaraan:
heto gagawin mo depensa sa twing nakakaramdam ka ng kulam.....martes o byernes o kahit anung araw

kumuha ka ng isang malaking pako pumunta ka sa labas ng bahay na kelangan ikaw lang ang tao na walang nakakkakita manalangin ka nito............isa puso isa icip at  isa diyos
6 na sumasampalataya,sa ika pito heto sabihin mo>>>>
Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapanyayari sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang-tao Siya lalang ng Espiritu Santo; ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Ponsio Pilato; ipinako sa krus, namatay at ibinaon. Nanaog sa mga impiyerno; nang may ikatlong araw nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit; naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyayari sa lahat. Doon magmumula't pariritong huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, na may Santa Iglesya Katolika; may kamsamahan ng mga Santo, may ikababbalik ng kulam sa taong nagpagawa nito at gumawa nito at nangamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen.

isaksak mo ang pako sa lupa sabay sabing bumalik ka sa taong may gawa nit at nagpagawa.........amen!!!!!!

HUMANAP NG  PANGONTRA LIKE SINIKUAN O SINUKUANG DAGAT
DIGNUM BAKAL,DIGNUM DUGO,DIGNUM PULBURA,DIGNUN GOMA
SEBERANO, O KYA TEKLA...AT MARAMI PANG IBA
PAHIRN NG HOLY WATER KUNG MAY MGA SUGAT KA NA SA KATAWAN

WAG NYO PO BALEWALAIN ANG SAKIT N ITO DAHIL MAHIRAP PO PAG LUMALALA PO ITO

SALAMAT SANAY NAKATULONG
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
KUNG IKAW AY PINAGKALOOBAN NG ITAAS NG KAPANGYARIHAN 
TUMULONG KA AT GAWIN MO ITO SA MGA TAONG LUMALAPIT SAYO...
1
PANESTING SA NAKULAM

Usalin ito ng tatlong beses sa palito ng posporo at itusok sa katawan ng maysakit. Pag nakulam ay maghihiyaw sa sakit.

LAMSIS LAMSIS NORET APRUET PATSOLEISO BARBANAS NAAC- BABARAGNAS DEUM NAAC

-o0o-

2MABALASIK NA PANGLABAN SA LAHAT NG MASASAMANG ESPIRITU, PALIPAD-HANGIN, KULAM, AT IBA PA

Manalangin:

3-Ama Namin

Usalin ito ng tatlong beses

BERNACAM BERNABAL BARPANTERANGELORUM SILTIARUMOCNIS NOSSEL AC OVSAL

ADRINTRIXELITRIZTUITRIXIGRITOZITUZUTUZITRINIT

Ihihip ito sa maysakit, sa tubig na ipaiinum, at langis na ipanghihilot

-o0o-

3PAMATAY SA MASAMANG ESPIRITU(SA MAMBABARANG AT MANGKUKULAM)

Manalangin:

3-Ama Namin

Usalin ito ng tatlong beses

SON EMPERATRISAC-MEC-ATAL

Ihihip sa tuktok o/at sa tubig na ipaiinom

4GAMOT SA NABARANG NA PINAGSUSUGAT

Magpakulo ng tubig na may halong dahon ng atis at tanglad

Kumuha ng isang hibla ng buhok ng maysakit at ilagay sa kumukulong tubig

Usalin sa kumukulong tubig ng 3 beses at ihihip ang oraciong ito:

DOMINE DEUS MEUS DEUM MEUSECIT REQUE LISME + SALVAME JESUS MARIA Y JOSEPH +

Isulat ang oraciong ito sa papel at ilagay sa tubig na kumukulo.

Palamigin ang nasabing tubig.

Ipainom sa maysakit. At ang ibang tubig ay ipunas o ipangpaligo ng maysakit.

Tuesday, March 18, 2014

USOG O BALES

                                                                  USOG O BALES

NAUSOG KA BA???
KUNG MINSAN HINDI MO ALAM KUNG  SINO NAKA USOG
MANGAMBA KA DAHIL ANG USOG AY NAKAKAMATAY
DAHIL MAY ILANG TAO NA MATAAS ANG POWER ENERGY PRA DITO
MARAMING PANGONTRA SA MGA ITO..
SA MGA BATA ITO PANGKARANIWANG GINAGAMIT NILASA MGA MATATANDA NA WALANG LUNAS PA DAHIL HINDI MO NGA ALAM KUNG SINO NAKA USOG HETO PO ANG SOLUSYUN KO PRA MARAMDAMAN MO KUNG TAMA SINASABI KO ANG DAHON NG GUYABANO 2MINUTES LANG OK NA PO ULIT KAYO

SALAMAT PO SA LAHAT NG PATULOY NA SUMUSUBAYBAY SA BLOG KO PAGPALAIN PO KAYONG LAHAT.....god is good

Thursday, April 18, 2013

TAMANG PAGHILING SA DAKILANG LUMIKHA

TAMANG PAGHILING  SA DAKILANG LUMIKHA

NAIS MO BANG MATUPAD MGA GUSTO MO SA BUHAY O MAIBALIK ANG 
IYONG KASINTAHAN  ,ASAWA,O MGA TAONG UMIWAN SAYO O KAYA MAPATAWAD KA NG MGA TAONG NAKAAWAY MO

MAGTIRIK NG PITONG KANDILA:
HUMINGA NG MALALIM NA ANIM NABESES
ICIPIN MO NA NSA HARAP KA NG PANGINOONG JESUKRISTO O KYA NG MAHAL NA INA.....AT HUMINGI KA NG KAPATAWARAN SIMULA NG MABUHAY KA DITO SA LUPA SA LAHAT NG KASALANAN MO

AT HILINGIN MO DIN ANG LAHAT NA GUSTO MONG MANGYARI SA BUHAY MO
NG BUKAL SA PUSO MO AT NAMUMULA SA KALOOBAN MO
AT PAG NAGAWA MO NA ANG MGA BAGAY NA ITO
I LOCK MO ULET ANG IYONG MGA CINABI HINGA KA NG PITO 
PRA MALOCK  ULET..

SALAMAT SA LAHAT NG NAG SUBSCRIBE DITO SA AKIN
HOPE NA MAAYOS DIN ANG LAHAT..........


Friday, November 2, 2012

sign of cross(or tamang pag antanda)

The Sign of the Cross / Signum Crucis+ Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.


heto po tamang pag antanda sa ating mga pilipino
maging ang mga dasal na ginawa ko....

old

new sign of cross
hope na masunod po ninyo ito ito


Ama Namin, nasa langit ka.
Sambahin ang ngalan mo.
Mapasama kami sa kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
 Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw,
At patawarin mo kami sa aming mga sala,
 Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,
At iadya mo kami sa lahat ng masama.
Amen.


Aba Ginoong Maria / Hail Mary / Ave Maria
Aba Ginang Maria, napupuno ka ng grasiya,
Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat
At pinagpala rin naman ang anak mong si Hesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos
Ipanalangin mo kaming makasalanan
Ngayon at kung kami'y mamamatay.
Amen.


Luwalhati sa Ama / Glory Be / Gloria Patri
Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. 
Kapara nang sa una, gayon din ngayon at 
magpakailan pa man sa walang hanggan. 
Siya nawa.

Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapanyayari sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang-tao Siya lalang ng Espiritu Santo; ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Ponsio Pilato; ipinako sa krus, namatay at ibinaon. Nanaog sa mga impiyerno; nang may ikatlong araw nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit; naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyayari sa lahat. Doon magmumula't pariritong huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, na may Santa Iglesya Katolika; may kamsamahan ng mga Santo, may ikawawala ng mga kasalanan; at mabubuhay na mag uli ang nangamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen.

Another version of 
SUMASAMPALATAYA / The Apostles' Creed / Credo
Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat,
na may gawa ng langit at lupa.  Sumasampalataya naman ako kay
Hesukristong iisang anak ng Diyos,Panginoon nating lahat;
nagkatawang-tao sya lalang ng Espiritu Santo,
ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato,
ipanako sa krus, namatay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao.
 Nang may ikatlong araw nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit,
naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumula ang paririto’t huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa Banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga santo,
sa kapatawaran ng mga kasalanan.
Sa pagkabuhay na mag-uli ng mga namatay na tao.
At sa buhay na walang hanggan.  Amen.

hindi ko po naman sinasabi na akoy sundin nyo at tama ang mga ginawa ko
ang sa akin lang po ay heto po ang dasal ko 
na sana kahit paano nakatulong po sa inyo....

Tuesday, October 30, 2012MGA ORACION SA IBAT-IBANG KARAMDAMAN
(Sipi sa aklat ng “Karunungan ng Dios")

Sa peste at sa ibat-ibang sakit:

ECCE CRUCEM DOMINE FUGITE FORTIS AD
BERCE VINCIT LEO DE TRIBU JUDA DAVID
ALELUYA ALELUYA ALELUYA
Panghilot at pangtapal kung nabali ang buto:

QUEM QUAERITIS SUSUBANI EGO SUM HOMO
Mauli ang sirang buto -- CRIATUM HOMO QUIS LOVEL, PHU PHU PHU…
Sa puwing:

1. RICUTITAM MASUR RISURBO
2. JESUS PERETUINO ULIMARES GIGLER YLAPUS

Para maampat ang dugo at sa bukol:

OCTE OACTE OACNE OANGE


Para maampat ang pagdurugo:

MAR MAR FORAM LEETMES GENOTES
PERAM PARAM

Para sa singaw:

DOMINE MENE MINE MEUM ABNE MINE
MINE MEUM, YESUM CRISTUM CELEMEI
Sa buni:
MAMONGLAY BARDUCAMIN YCAR BATUR CARCAR

Sa tamang hanging-hihip sa tuktok ng talong beses:

MEMENTOMO HOMO TUIS REBOESEMPO
BESPO SUO BARES

Sa lagnat at sa pilay-hangin, ibulong sa kamay na ihihilot at sa tubig na ipaiinom:
ATME HIUB RESEOCSa inuubo – bulong sa tubig na ipaiinom:
LUOM ACDUO MUAC CILIM VUM MORUS

Sakit sa ulo at lagnat – sa iinumin at tapal:DATAM UMO BUSCUM BIL SABAOTH

Panghilot sa masakit ang likod – at painom sa masakit ang lalamunan:

AMAM SANCTUM AMAM TACA AMAM SABAB

SA Sumasakit ang ngipin, pangbulong sa pangmumog at sa iinumin:

NOR NOT NON NUS NOD NOM NIAC AC BIAC

Sa pilay – ibulong sa langis o tubig na panghilot:
MADMED ACBIUS ROUDAE
Sa kinukulebra – hihip sa tuktok at buong katawan:ESET ETAC ENATAC
EDEUS GEDEUS DEDEUS
Sa sakit ng ulo – hihip sa tapat at sa panyong itatali:
1. ARAM AC-DAM AM-ADAM
2. UG-DIAG NUHIUM ALIMUSOD
3. ARAM ADAM ACSIDAM VUC VOUC VAUC TAUOC
Sa apendicitis:

1. (Circulo Quabalistico) DARISTIS DARISTIS ROTOLO
VOBIS OPAYUOL INRI E.R.I.K.M.
2. NUUT DUUT – madurog – ATADAT MAT – mabasag – DUUT NUUT – mawala

Sa bikig (tinik sa lalamunan):
SAGOE NAGOE MAGOE MEORIBOAM HUCMOM
Sa bukol at sa sakit na San Lazaro:
ATME HUIV RESEOC
Sa ubo at bukol:
LUOM ACDUO MUAO CILIM VUM MORUS
Sa pulmonia:
DATAM UMO BUSCUM BIL SABAOTH
Sa tisis (TB) at sa pulmonia:
AMAM SANCTUM AMAM TACA AMAM SABAB
Sa bulag:
MADMEO ACBIUS ROUDAE
Hihip sa tainga ng bingi at sa mata ng bulag:
CHRISTUS SANCTA TRINITAS OMO DAUB JESUS
Sa ngipin at sakit na San Lazaro:
BUCOLOM BALALAM BIAM AM DIDIC DIO DIO JESUS
Sa sinusubaan, kinakabagan at sa taul (bituka):
ESET ETAC ENATAC
EDEUS GEDEUS DEDEUSSa bukol:

MATAM MAUM-RUM MOUM BEM

PHTAH, HA 'PHTACK
Ginamit ni Jesus sa Pipi/Bingi

Kapahamakan - AUM

A - Ateh
G - Gibor
L - Leolam
A – Adonai

"Let There be light and there was light"
"Jesus Jesus Samagmom
Sanctum Egosum Sum
Salvame Salvum"(Oracion para maligtas sa kapahamakan)
DIOS AMA at MUNDO
Gloria
I-E-T
ITA - Elebato Tibag
SANTISIMA TRINIDAD
LM - Lamuroc Milam
A-A-E-A - Ampig Ampilan Ecce Alleluya

Monday, October 22, 2012

magnet potion glamor allure magnet talismanplease all the people who want to resolve the problem with love
I want to teach you how to return your beloved people lalot really are abandoned or join others
and want to share with you we used Talisman
The talisman of love

I know many of TGA MY OTHER COUNTRIES helped and facing

AND BECOME SUCCESSFUL IN THEIR LOVE

Monday, September 10, 2012

pangontra sa kulam-anti kulam/gamot sa kulam

pangontra sa kulam,gamot sa kulam gumagamot din ako ng kulam

maraming pilipino ang alam nating nanininwala dito
totoo ba ito? oo


heto isa kong gamit sa kontra  kulamat alam ko din kung paano alisin ang kulam o nagagayuma sa isang tao
kung ikaw ay nagayuma at nakukuklam maaaring makipag tulungan ka sa akin..
at ituturo ko sa iyo ang mga dapat mong gawin ayaw kong i post dito ang mga nalalaman ko dahil kinokopya lang ng ibang site sana maunawaan ninyo ako....


facebook:agimat oracion


Tuesday, October 13, 2009

Naniniwala ba kayo sa agimat at orasyon?

Naniniwala ba kayo sa agimat at orasyon?

Noong bata pa ako may madalas akong may makakwentuhang matanda sa Quezon, si Lolo Indo tungkol sa mga dasal o orasyon at mga agimat. May mga pinakita pa siya sa aking mga maliliit na aklat, medalyon , mga kahoy, bato at mga orasyon. May binigay pa nga siyang mga aklat sa akin at mga dasal o orasyon.

Nakalimutan ko na sana ito, kaya lang noong isang buwan ay naglinis ako ng aking mga natatagong mga gamit at basura, hindi sinasadya ay nakita ko ang isang bag na naglalaman ng mga pinagkaloob nya sa akin. Habang isa-isa ko itong tinitingnan ay pinag-isipan ko kung itatapon ko na ang mga ito o itatagong muli, tutal naman ay hindi na ako masyado naniniwala dito. Masyado lang siguro akong namangha sa mga istorya ni Lolo Indo at sa mga taong nakakakilala sa kanya noong ako ay bata pa. Matagal ng namayapa si Lolo Indo at matagal na rin akong hindi nakakabalik sa Quezon kaya sa palagay ko wala ng halaga na ingatan ko pa ang mga pinagkaloob n'ya.

Subali't habang isa-isa kong tinitingnan ang mga ito, naisipan ko na, ano kaya kung sumulat ako ng blog tungkol dito upang malaman ko kung may mga kapwa ko Filipino na naniniwala pa rin sa mga bagay na ito. Dahil magmamahal na araw tamang-tama siguro na sulatin ko ito. Naaalala ko na napakahalaga kay Lolo Indo ng mahal na araw kung tungkol sa mga iniingatan n'ya ang pag-uusapan.

Sa makabagong panahon na kung saan masyado ng moderno ang mga teknolohiya, naghahari ang computer at kung ano-ano na ang mga relihiyon na pinaniniwalaan, may mga tao pa kayang naniniwala sa mga ganitong bagay.

Una kong dinampot ang isang medyo makapal na aklat na may titulong "Karunungan ng Diyos", subali't ng makita ko ang isang notebook na pinag-sulatan n'ya ng mga binibigay n'yang dasal sa akin tuwing kami ay magkukwentuhan ay naisip kong tungkol dito muna ang isulat ko.

Una n'yang isinulat doon ang mga dasal na ang tawag n'ya ay tigalpo sa nagagalit, kasi daw medyo pasaway ako kaya para kaunti lang o walang magalit sa akin dapat malaman ko ito. Ito daw ang tigalpo ng Panginoong Jesus sa lahat, "Jesus Amaguam Murciam Galinam Mitam Liberatris Egosum Jesus Pacuam". Mayroon ding s'yang isinulat na oracion sa pakiusapan, "Edeus Gedeus Dedeus Deus Deus Deus Egosum Gavinit Deus".

Dahil maraming aso sa lugar namin sinulat n'ya ang lihim na pangalan ng aso ni San Roque para hindi daw ako kagatin ng aso, "Santom Aratom Licom Kium Hum". Medyo inuubo ako noon, kaya binigyan n'ya rin ako ng dasal na dapat ibulong sa tubig bago inumin, "Luom Acduo Muao Cilim Vum Morus". Marami pa akong pwedeng isulat dito kung may pagkakataon at siguro kung malaman ko lang na may kabuluhan pa ang ganitong karunungan sa ibang tao. May mga binigay pa s'yang bulong sa alak o tubig para maging cabal at dahil medyo torpe ako noon may mga dasal s'yang pinagkaloob para mapa-ibig ang babaeng nagugustuhan.

Isa sa mga oracion para sa cabal na binigay n'ya sa akin ay "Acdudum Amaruc Asaruc Ataluc Icob Rocub Baio Lepaus Naprap Hoc Est Enim Corpus Meum Cabal ka po ng buong katawan ko. Amen".

Isa sa maraming bagay na hinangaan ko sa kanya ay ang kanyang panggagamot ng walang bayad. Bukod sa maraming s'yang napapagaling noon, na hindi ko alam kung tunay na mabisa ang ginagamit n'yang mga dasal o talaga lang masidhi ang pananampalataya sa kanya ng mga tao, marami din ang gumagalang sa kanyang mga payo at desisyon. Nagtataka nga ako noon kasi kahit ang mga may pera at kayang magbayad ng dalubhasang doktor ay nagpapagamot din sa kanya. Marahil ay napapagaling nga ni Lolo Indo ang mga ito kasi marami s'yang natatanggap na regalo, pasalubong at pagkain.

agimat o bertud

Agimat

Sinulat ko dito ang aking mga pananaw tungkol sa agimat o anting-anting, dasal, orasyon, at lihim na karunungan ng diyos batay sa mga aral at turo sa akin ni Lolo Indo, isang matandang manggagamot at mistiko sa lalawigan ng Quezon.

Panalangin para kay Arkanghel San Gabriel


Para naman sa mga deboto ni San Gabriel. Narito ang mga panalangin patungkol sa kanya.Ang medalyong ito ay ang tinatawag nilang krus na baligtaran.

J. Pedro6 comments

Panalangin para kay San Miguel Arkanghel

Sa mga deboto ni San Miguel Arkanghel at sa mga nagtataglay ng kanyang medalyon, ibinabahagi ko ngayon ang panalangin at panawagan sa magiting at matulunging arkanghel ng Diyos Ama.

Sana ay makamit ng sinumang gagamit ng mga panalangin, panawagan at orasyon ang basbas ni Arkanghel San Miguel at ng Diyos Ama sa Kaitaasan upang matamo niya ang ibayong bisa at kapangyahiran ng mga dasal at simbolo na ito.

Oracion ni San Miguel Arkanghel.


Ang larawan sa ibaba ay ang tinatawag nilang medalyong Hubad na Santo Nino.

Posts

Atom

All Comments

Atom

panalagin kay san uriel

Panalangin para kay San Uriel


Paumanhin sa matagal na panahong hindi ako nakapagsulat. Lubhang marami ang aking mga gawain nitong mga nakaraang linggo. Sa mga nagkokolekta ng panalangin para sa pitong arkangheles narito ang panalangin patungkol kay San Uriel.

Si San Uriel ang Hustisya Mayor sa langit, kaya't ang kanyang taglay ay timbangan at espada.Panalangin

Oh dakilang Arkanghel San Uriel, ikaw na maliwanag na Ama at Panginoon ng kalahat-lahatang ilaw, ikaw ang tanging tanglaw ng mga nasa kadiliman na nagugumon sa kasalanan, idinadalangin namin sa iyo na balutin mo ang aming puso ng kasanto-santusang pag-ibig at alisin mo sa amin ang dilim at ulap ng mga kasalanan upang makita namin at makamtan ang liwanag ng kanyang kaluwalhatian, ngayon at magpakailan man, Siya Nawa.

ANTIFONA

Oh fulges divinis magistatis Oh ruber in beate potestatis, oh flamma ignite caritatis, illumina mentes nostras ne inducamur intentationem et glaudie tui potestatis nostrure digneris.

ORATIO

Deus qui ex-incomparable tua clementia Beatum Urielem illuminationis tui ministrem inefabile caritate ardentem tuis fidelibus vigilem tutorem prepulsantem tentamenta daeminium sociaste tribue quesumus ut nos recurrentes atatelam tantis esplandoris dopolisis mentis nostri tenebris agnus cames ea que nobis salutaria sunt et latentes demonum tenticulos penitus declinenus. Per dominom nostrum Jesum Cristum. Amen.

Oracion para sa pangpalubag-loob

ACCENDE ME IGNIS AMORIS DEO ET ESTO MIHI PROTECTOR

Si San Uriel ang bantay sa araw ng Miyerkules kaya't siya ang dapat tawagan sa araw na ito.

Oracion

OLIVERATOR ET SALVATOR ET SALVATOREM

---------------------------------------------------

Nagtataka ako dahil marami ang humihingi ng orasyon sa pag-ibig. Medyo matatagalan muli bago ako makapag-sulat kaya't ibabahagi ko ito sa inyo. Nasa gagamit na nito ang pagtuklas at pagsisikap na magamit at mapatalab ang mga orasyong ito:

Ito ang urtula ni Haring David ng Jerusalem

Banggitin ng tatlong beses ang pangalan at apelyido _____________________ PENEPE EPE EPCI CHRISTI CHRISTO MANDURUM EN VETA AGASAK DAVID IGLURYARUM PERIVILABIT BENEDICTUM SAN MANUEL EGOSUM EGO DEUS PATER EGO DEUS FILLO EGO DEUS ESPIRITU SANCTO NATUSET MARIA VIRGENE EGOSUM SANCTUS SAPUTRES URTALICA NI DAVID NATUTULOG KA MAN NG MAHIMBING AKO PA RIN ANG IYONG AALALAHANIN, MABALISA KA AT AKO ANG IYONG PAGHAHANAPIN AKO SI _____________________ NA TUMATAWAG SA IYO SA ARAW AT GABI.

Kung sakali at magkita na kayo ng iyong minamahal at magkaroon ka ng pagkakataon na mahawakan mo ang kanyang mga kamay o palad, ibulong mo muna ito sa palad mo bago mo siya hawakan: BITAM MITAM SIGNE PACTIM IGNUM CRUSEM (phu 3x).

Subukan siyang tapikin (pasimple lang) ng tatlong beses sa balikat sa bandang likod matapos mong ibulong sa palad mo ang + MAHAL NA POONG SANGAROM MAHAL NA POONG SANTO DIPAN LOOB MO AY MAGTUBIG KATAWAN MO AY MANLAMIG SANTINAKTOM PAKTOM POSROM +

panalangin sa 7 arkangeles

Panalangin para kay San Baraquiel

Si San Baraquiel ang tagapag-alaga sa langit at lupa at siya ang taga-tulong at taga-ampon sa lahat ng kampon ng Poong Diyos kaya siya ay may dalang bata.

Panalangin

Oh kagandagandahang Arkanghel San Baraquiel puspos ng kaluwalhatian ng langit pinagpala kang lubos at sa iyong karangalan ay tinawag kang Bendisyon ng Poong Diyos. Ipanag-aamoamo namin sa iyo ng buong taimtim na kung mangyayari na sa pamamagitan mo ay makamtam namin ang bendisyon ng Poong Diyos, ngayon, bukas at magpakailanman. Siya Nawa.

Antifona

Sancti spiritus domorum benedictionesque at gratise divinae minister Sancto Baraquielem era ut Deus infundat nobis, spiritum fortitudine spiritum sapiente, spiritum veritatis, que adversus daemonium insidias corporis que fragilitatem, mundi quoque tenebras, et inquinamenra resitere sanctis que operibus insudare velearus.

Oratio

Deus bonorum omnium largitur opem at gratiam tuam concede nobis quaesumus fine que nihil a nobis effici potest ut per inspirationem. Sancti spiritus nos incumberdis bonis operibus Sanctum Baraquielem habere mereamur adentorem ad defelondum mentis nostri dubietatis ut agnus camus que nobis necitusa sunt serenatis que sensibus nostris benedictiones et gratiae tui sempiterni capaces officiamur. Per Dominum Nostrum Jesum Christum et in unitate spiritus Sancti Deus, per omnia saecula seculorum. Amen

Oracion upang maligtas sa lisyang hatol ng hukom

OBTI MIHI MIHI BENDITIONEM DEI ET FACME NUMQUAM SEPERARE A DEO

Si San Baraquiel ang bantay kung araw ng Sabado kaya't siya ang dapat tawagan sa araw na ito.

AGNUS VENITE SALVAME SALVATORE

Eto ang ilan sa mga orasyon na nais kong ibahagi sa araw na ito ng Biyernes Santo para sa mga magbibiyahe:

1. Oracion sa pagkababa ng sasakyan upang makaiwas sa disgrasya

SPIRITO AMATAR ADARSI OLIOM FACTORIM ABISMO AMEN

2. Sa lakas -- bulong sa kamay tatlong tapik sa bubuhatin

BATO CRISTE ARMA BACALARA

3. Lakas -- tatlong tadyak sa lupa

SANTONG JOB TIRAC BATO TIRAC BATO TIRAC BATO

4. Orasyon kung mag-iiwan ng gamit upang hindi pakialaman

SABARAC HABARAC HABARAC SARAC OLAP

5. Orasyon habang naglalakbay ang sasakyan

VERBO JESUCRISTO JESUS IMPASI

at

JESUS CHRISTI SALVE ME
JESUS CHRISTI LIBRE ME

6. Orasyon laban sa mga masasamang loob

CURATIS VERBUM QUIA EGOSUM JESUS EGOSUM MARIA TRAJOME

7. Tagaliwas sa kapahamakan

ESMERENCIANA SUMITAM APHILAM GOAM LAMOROC MILAM

8. Pampawi ng gutom bulong ng tatlong beses sa tubig na iinumin

OPHEVETE

9. Papondo sa kaaway o masasamang loob

ATME HUIV RESEOC

o kaya

EGOSUM GUSAMAC CRISTONG GUSAC MAC

J. Pedro10 comments

Panalangin para kay San Judiel


Si San Judiel ang tagapag-biyaya at taga-pagkaloob ng awa ng Poong Diyos kaya ang kanyang taglay ay balutan ng mga bulaklak

Panalangin

Oh kahanga-hangang Arkanghel San Judiel, ikaw nga ang tinatawag na tagapag-pahayag ng puri at karangalan ng Poong Diyos, kaya ikaw nga ang aming tinatawagan at dinaraingan sapagka't sa iyong mga labi lamang nagmumula ang matatamis na papuri na nagbibigay ng tuwa't ligaya sa kalakilakihang lumalang ng sangsinukob. Kaya nga ipinagaamo-amo namin sa iyo na kami'y mapabilang at mapasama sa mga nagpupuring walang humpay sa Kanyang kaluwalhating walang hanggan. Siya Nawa.

Antifona

Judiel operum nostrorum sedule espectator et que renumerator sapiente, Dei minister virginum que custos que ligitime certantes corona donas omondadus corrispis flagelio consulo, subre in que nobis, rogamus suplices ut a delinquenali lapsu cite resurgamis.

Oratio

Deus omnipotens et omnium operum inte estimator qui per Sanctum Judielem. Optime consilii tui ministrum bonorum que remuneratorem ad to constitutum premia retribuis improbis vere correctionem infligiote humiteter quaesumus ut nobis implorentibus opemtanti principes bone consulentis inste que renumerantes tua iluminatrix gratia dirigat nostrus actus in lege tua revacorque flagelationem pro nostris offensis irrogandum. Per Dominum Nostrum Jesum Christum. Amen

Oracion upang mailigtas sa apat na elemento

ESTO MIHI UMBRACOLUM ET FACME ISSIDIUM INCOMPETENDO DOMINO

Si San Judiel ang bantay kung araw ng Biyernes kaya't siya ang dapat tawagan sa araw na ito.

CRUCEM PASTOR BENEDICTOR REX JUDIORUM EGO SUM

edmond r. javier

Panalangin para kay San Setiel

Si San Setiel ang tagapaghain at taga-panalangin sa Diyos ng anumang magaling na gawa natin, kaya't ang kanyang taglay ay Incensario.

Panalangin

Oh kataka-takang Arkanghel San Setiel, seraping lipos ng alab ng maluwalhating pag-ibig, ikaw nga ang tinatawag na Panalangin ng Poong Diyos na Panginoon ng lahat, at dahil sa amin ay dumadalangin ka ng walang humpay na kami ay kaawaan. Idinadalangin namin sa iyo na hingin sa Poong Diyos na alisin sa amin ang lahat ng bagay na di niya kinalulugdan at ihalili ang kabanalan na ipagiging dapat sa kanya ng aming kaluluwa, upang papagkamtin ng kanyang mahal na biyaya sa kaluwalhatiang walang hanggan. Siyanawa.

Antifona

Magna minister misericordie Dei petende et omnium fidelium Patrone Beate Setiel, contemplare quaesumus nostram humanam fragilittem ne nostros ab horeas reatus neve de digneris pro nobis semper orares dedimitare Jesum vestrum redentorem qui sedenes ad dexterram Dei Patris dignatus est esse noster advocatus.

Oratio

Deus misericordiarum Deus indificienes que pro imbecilitatis humane beatibus beatum Setielem tui misericordie ministrum oratem pronobis ab imitio esse voluiste to suplices precamur ut tanti. Patroni Patrecinie et oratoris oratione nes ab omnibus malis in minentibus eriperi nostras que iniquitatis secumdum multitudinom miserationum tuarum abolere disneries, per Dominum nostrum Jesum Christum, Amen.

Oracion sa paghingi ng tawad at awa sa Diyos

PETE MIHI A DEO INDULGENTIAM PECCATORUM MIHI PULCRUM

Si San Setiel ang bantay sa araw ng Huwebes kaya't siya ang dapat tawagan sa araw na ito.

LIBERAME LIBERATOR ANIMABUS PAMULORUM SICUT DEUS

Orasyon- Totoo or Hindi

Orasyon- Totoo or Hindi

ORASYON- Totoo ba ang mga Ito?

Naniniwala ba kayo sa mga orasyon or spell at sa mga agimat? May mga katotohanan ba sa mga ito o mga kathang isip lamang. Isinulat ko ang blog na ito para ma ibahagi ko ang aking pananaw tungkol sa bagay na ito, at hindi para manghusga or to convince the reader to believe everything I'm saying.

Noong una, isa ako sa mga taong hindi naniniwala sa mga ito.Para sa akin, kung wala kayong mapapakita sa akin na proof na ang isang bagay ay totoo then that thing for me does not exist. Lumaki kasi ako sa syudad at ang alam ko lang ay computer mga music at tv. Marami akong naririnig galing sa mga lolo at lola ko patungkol sa mga ito lalo na kapag nagbabakasyon kami sa province.Pero lahat ng ito ay nagbago ng ipinakilala sa akin ng aking ina ang kanyang tiyuhin(lolot tibong ang tawag ko sa kanya). Sa panahon na yun hindi ko alam na isa pala siyang manggagamot. Hindi lang basta mang gagamot siguro dahil nagtataka ako kung bakit kahit ang mga kilalang manggamot sa ibang probisya ay sa kanya pumunta at humingi ng kung ano mang tulong sa kanya. Binali wala ko lang ang lahat dahil hindi naman ako interesado sa mga kaalaman na mayroon ang lolo ko. Ayaw din naman ng mama ko na magka interes ako sa mga ito. Ngunit ng magpasya ang mga magulang ko na sa province na kami maninirahan at doon narin namin ituloy ang aming pag-aaral kasama ng mga kapatid ko, doon na nagsimulang magbago ang pananaw ko sa mga orasyon at sa mga lihim na kaalaman.

UNANG PANAYAM KY LOLO TIBONG

Nang nasa province na kami ay pumunta ang lolo ko sa bahay namin dahil simula't simula pala ay talagang close na pala si mama at ang mga kapatid niya ky lolo tibong. Namalagi siya sa bahay ng pitong araw at sa loob ng mga araw na ito ay marami siyang kwento tungkol sa mga lihim na kaalaman at paano niya nakuha ang kanyang agimat at kaalaman sa panggagamot. Nang nagkausap kami ay tinanong ko kaagad sya kung totoo ba talagang may agimat at kung mayroon ba talagang mga orasyon. Sabi ng lolo ko ay totoong may mga agimat at orasyon, at hindi lahat ng bagay ay kayang ipaliwanag ng siyensya. Sa araw-araw naming pag-uusap ni lolo ay sinabi nya alam na daw nya kung anong klaseng tao ako at kung mapagkakatiwalaan daw ako ng mga lihim. Sabi nya hindi daw basta basta at kung ky sino2x lang ibibigay ang kaalaman dahil baka gamitin ito sa kasamaan at sa paghihigante sa kapwa. Mula noon ay naging malapit na ako sa aking lolo at may pagkakataon nga na tinatanong ako ng mama ko na baka daw ay may tinuturo na sa akin si lolo dahil ayaw nya. Marami daw kasi mga taong nagnais ng lihim na kaalaman or orasyon ang nawawala sa katinoan or worst ay namamatay sa hindi malamang dahilan. Tinanong ko rin ang lolo ko na totoo ba na kung gusto kung pag-aralan ang lihim o mga orasyon ay posibleng mawala ako sa katinoan or maari akong mamatay. Sabi niya ay totoo lang ang mga ito sa ibang mga manggamot pero hindi sa kanya dahil hindi daw ordinaryong mga orasyon ang nasa sa kanya at hindi rin siya ang magpapasya kung dapat ba akong bigyan kahit na isang orasyon lang.

ISANG TAON AT ISANG ARAW

Ang orasyon daw na nasa sa kanya ay hindi basta basta lang nakukuha, hindi daw ito tulad ng iba na kung saan ay kailangan mong pumunta sa simbahan o sementeryo at doon ay magdasal para makuha ang agimat,orasyon o ang kaalaman upang manggamot. Sabi nya sa akin ay hindi daw ikaw ang magpapasya kung gusto mo kundi ang Diyos daw at kung karapat dapat ka ay malalaman mo daw kung paano sa takdang panahon. Sabi nya ay nagsimula daw ang lahat sa isang panaginip. Mayroon daw babae sa panaginip niya na naka puti at sinabihan siya na pumunta sa isang lugar at doon manalangin dahil marami daw ang mangangailangan ng tulong niya. Pinuntahan daw nya ang lugar at doon nga ay nanalangin. Pagkatapos daw noon ay sinabihan siya na sa ibaba daw ng kanyang kinakatayuan ay may ilog. Doon daw dapat nyang basain ang ulo nya sa tubig at ipikit ang kanyang mata at manalangin na gawin syang karapat dapat sa lihim at pagkatapos manalagin ay idilat ang mata. Lahat ng yun ay ginawa nga ng lolo ko at pag dilat daw nya ay wala na siya sa ilog. Hindi daw nya alam kung saan yun pero napaka ganda daw ng lugar pero natatakot siya dahil parang siya lang ang tao doon. Pagkatapos daw ay narinig na naman nya ang isang bulong na inuutosan sya nya kunin ang kahoy na hugis martilyo na nasa ibabaw daw ng bato na ang hugis ay parang ulo ng tao at hampasin daw sa may noo ang bato ng tatlong beses.

orasyon at pampabalik/pang ayos ng pamilya/Mga Orasyon-/pampabalik/karisma at iba papangpabalik ba hanap mo?

maraming pilipino ang naghahanap ng gayuma o pampa ibig o pampaamo o panghalina. kung paano mapapaibig ang isan babae o isang lalaki?
at kung minsan paano mapapatino ang kanyang asawa?

maraming tao ang problema ay love?

bkit ko nasabi dahil ang love ay syang kumukumpleto sa buhay ng tao
at kung walang love di mo na nanaisin mabuhay pa sa mundo..

sa mga gusto ng procedure at gamit na ito
email nyo lang ako o kaya ay add nyo ako sa fb pra magka usap tyo

facebook:https://www.facebook.com/godz.good.7
click me!!!

heto po latest na kumuha ng pampabalik

BABALA:
sa mga nagkaroon na po nito
wag nyo po abusuhin ang mga gamit na ito
...............email:agimatcollections@gmail.com

click nyo po ito sa baba


facebook:agimat oracion
Isa sa mga orasyon na laging tinatanong sa akin ng mga kaibigan natin ay ang orasyon na magagamit para sa pag gayuma ng tao. Ang orasyon na ituturo ko ay talagang malakas at uulitin ko, na huwag abusohin ang kapangyarihan nito...nasubokan ko narin ang lakas ng orasyon na ito at masasabi ko talaga na hindi ito isa biro....Huwag din ninyo gamitin ang orasyon sa mga taong ang edad ay 18 pababa dahil may kamalasan talaga ang darating sa inyo pag nilabag ninyo ito.
dasalin ang (Our Father 7x, Hail Mary 7x at Glory be 7x).Dasalan  tuwing araw ng Martes at Biyernes at magsinde din ng tatlong kandila sa mga araw na ito. Dalhin ang papel kahit saan kaman pupunta at kung nais gamitin ay hawakan lamang ang baso na lalagyan ng kahit anomang inumin tapos ay ibulong ang orasyon( Hesus Hesus de Hesus, Sos Sos Hesus Pahinongod San DAvid) sa inumin at ibigay sa taong nais gayumahin. Pagkatapos nito ay maghintay lang ng mga limang minuto at makikita muna ang epekto nito. Mas malambing na ito sa iyo at madali na itong susunod sa kagustuhan mo.

Kung may mga tanong pa kayo ay e post lang dito at gagawin ko ang aking makakaya upang sagutin at tulungan kayo.

Tuesday, September 29, 2009

Orasyon- Totoo or Hindi

ORASYON- Totoo ba ang mga Ito?

Naniniwala ba kayo sa mga orasyon or spell at sa mga agimat? May mga katotohanan ba sa mga ito o mga kathang isip lamang. Isinulat ko ang blog na ito para ma ibahagi ko ang aking pananaw tungkol sa bagay na ito, at hindi para manghusga or to convince the reader to believe everything I'm saying.

Noong una, isa ako sa mga taong hindi naniniwala sa mga ito.Para sa akin, kung wala kayong mapapakita sa akin na proof na ang isang bagay ay totoo then that thing for me does not exist. Lumaki kasi ako sa syudad at ang alam ko lang ay computer mga music at tv. Marami akong naririnig galing sa mga lolo at lola ko patungkol sa mga ito lalo na kapag nagbabakasyon kami sa province.Pero lahat ng ito ay nagbago ng ipinakilala sa akin ng aking ina ang kanyang tiyuhin(lolot tibong ang tawag ko sa kanya). Sa panahon na yun hindi ko alam na isa pala siyang manggagamot. Hindi lang basta mang gagamot siguro dahil nagtataka ako kung bakit kahit ang mga kilalang manggamot sa ibang probisya ay sa kanya pumunta at humingi ng kung ano mang tulong sa kanya. Binali wala ko lang ang lahat dahil hindi naman ako interesado sa mga kaalaman na mayroon ang lolo ko. Ayaw din naman ng mama ko na magka interes ako sa mga ito. Ngunit ng magpasya ang mga magulang ko na sa province na kami maninirahan at doon narin namin ituloy ang aming pag-aaral kasama ng mga kapatid ko, doon na nagsimulang magbago ang pananaw ko sa mga orasyon at sa mga lihim na kaalaman.

UNANG PANAYAM KY LOLO TIBONG

Nang nasa province na kami ay pumunta ang lolo ko sa bahay namin dahil simula't simula pala ay talagang close na pala si mama at ang mga kapatid niya ky lolo tibong. Namalagi siya sa bahay ng pitong araw at sa loob ng mga araw na ito ay marami siyang kwento tungkol sa mga lihim na kaalaman at paano niya nakuha ang kanyang agimat at kaalaman sa panggagamot. Nang nagkausap kami ay tinanong ko kaagad sya kung totoo ba talagang may agimat at kung mayroon ba talagang mga orasyon. Sabi ng lolo ko ay totoong may mga agimat at orasyon, at hindi lahat ng bagay ay kayang ipaliwanag ng siyensya. Sa araw-araw naming pag-uusap ni lolo ay sinabi nya alam na daw nya kung anong klaseng tao ako at kung mapagkakatiwalaan daw ako ng mga lihim. Sabi nya hindi daw basta basta at kung ky sino2x lang ibibigay ang kaalaman dahil baka gamitin ito sa kasamaan at sa paghihigante sa kapwa. Mula noon ay naging malapit na ako sa aking lolo at may pagkakataon nga na tinatanong ako ng mama ko na baka daw ay may tinuturo na sa akin si lolo dahil ayaw nya. Marami daw kasi mga taong nagnais ng lihim na kaalaman or orasyon ang nawawala sa katinoan or worst ay namamatay sa hindi malamang dahilan. Tinanong ko rin ang lolo ko na totoo ba na kung gusto kung pag-aralan ang lihim o mga orasyon ay posibleng mawala ako sa katinoan or maari akong mamatay. Sabi niya ay totoo lang ang mga ito sa ibang mga manggamot pero hindi sa kanya dahil hindi daw ordinaryong mga orasyon ang nasa sa kanya at hindi rin siya ang magpapasya kung dapat ba akong bigyan kahit na isang orasyon lang.

ISANG TAON AT ISANG ARAW

Ang orasyon daw na nasa sa kanya ay hindi basta basta lang nakukuha, hindi daw ito tulad ng iba na kung saan ay kailangan mong pumunta sa simbahan o sementeryo at doon ay magdasal para makuha ang agimat,orasyon o ang kaalaman upang manggamot. Sabi nya sa akin ay hindi daw ikaw ang magpapasya kung gusto mo kundi ang Diyos daw at kung karapat dapat ka ay malalaman mo daw kung paano sa takdang panahon. Sabi nya ay nagsimula daw ang lahat sa isang panaginip. Mayroon daw babae sa panaginip niya na naka puti at sinabihan siya na pumunta sa isang lugar at doon manalangin dahil marami daw ang mangangailangan ng tulong niya. Pinuntahan daw nya ang lugar at doon nga ay nanalangin. Pagkatapos daw noon ay sinabihan siya na sa ibaba daw ng kanyang kinakatayuan ay may ilog. Doon daw dapat nyang basain ang ulo nya sa tubig at ipikit ang kanyang mata at manalangin na gawin syang karapat dapat sa lihim at pagkatapos manalagin ay idilat ang mata. Lahat ng yun ay ginawa nga ng lolo ko at pag dilat daw nya ay wala na siya sa ilog. Hindi daw nya alam kung saan yun pero napaka ganda daw ng lugar pero natatakot siya dahil parang siya lang ang tao doon. Pagkatapos daw ay narinig na naman nya ang isang bulong na inuutosan sya nya kunin ang kahoy na hugis martilyo na nasa ibabaw daw ng bato na ang hugis ay parang ulo ng tao at hampasin daw sa may noo ang bato ng tatlong beses.

Napakalaki daw ng bato na hugis ulo ng tao pero ginawa parin nya ang ibinubulong sa kanya. Pagkatapos daw noon ay para syang mawawalan ng malay dahil sa takot dahil gumalaw daw ang bato at tumayo at tinanong sya kung bakit daw sya nandoon. Sinabi nya na gusto nyang mag-aral sa lihim na kaalaman upang makatolong sa kapwa. Marami pa daw mga pagsubok na binigay sa kanya ang taong bato pero nalampasan nya ito dahil bulong na naririnig na at tumutulong sa kanya. Nang malampasan na daw nya ang lahat ng pagsubok ay sinabihan sya na doon sya mamalagi ng pitong araw para sa mga agimat at orasyon na ituturo sa kanya at paglabas daw nya doon ay hindi na siya isang ordinaryong tao. Bibigyan din daw siya ng mga misyon sa ibat ibang lugar kung saan siya higit kailangan ng tao sa panggamot. Sabi ng lolo ko na pitong araw lang daw siya doon sa masasabi nating ibang dimensyon, pero nang bumalik siya ay isang taon at isang araw daw siyang nawala akala nga daw ng iba ay patay na siya.


Sa susunod na post ay ibabahagi ko ang iba pang karanasan at mga hiwaga na aking nasaksihan mula ky lolo tibong....


sa mga naghahanap ng love spell o gayuma sa ibang bansa
heto din mga katawagan nila;

hechizo de amor,lief spell,dashuri magji,موجة حب,чары,Любов - по букви,Encanteri ,,,,爱咒语,愛咒語,ljubav,,čarolija,Kouzlo lásky,charme d'amour,Liebesbann,Αγάπη συλλαβισμός,renmen eple
אהבה לאיית,उसका प्यार,Szerelmi varázs,elska stafa,cinta mantra,grá litriú,Amore magia
ラブスペルチェック,사랑 맞춤법,mīlestība pareizrakstības,patinka rašybos,љубов магија
suka mengeja,imħabba jespliċitaw,Elsker stav,عشق را وارد کنید,Miłość wpisz,Feitiço de amor
Dragoste vraja,Любовь проверка правописания,Ljubav rolija,kúzlo lásky
ljubezen urok,Amor hechizo,upendo Spell,Älska stavar
ตรวจสอบการสะกดความรัก,Aşk yazım denetimi,Полюбіть відрізок часу
yêu chính tả,cariad sillafu,ליבע רעגע